Jubilarer April 2017

113623-E7 Börje Säljö 93 113821-82 Asta Johansson 93 1B3121-319 Margareta Karlsson 93 113661-521 Maj-Britt Tegfalk 91 117174-62 Birgit Olsson 90 1D1141-233 Bengt Fredriksson 85 1BB223-222 Inga-Britt Darell 80 117258-74 Anita Gustafsson 80 111234-923 Rolf Samuelsson 80 442712-640 Marianne Svensson 75 111234-1542 Iréne Lilja 70 1D1341-A10 Jan Söderqvist 70 113663-793 Siv Kullberg 70 1B3123-2261 Leif Bäck…

Dags att betala in medlemsavgiften för 2017

Medlemsavgifterna för 2017 kan nu lämpligen inbetalas. För 2017 skall medlemsavgifterna betalas under perioden 15 mars – 15 maj 2017. Gör Din inbetalning till plusgiro nr 687256-8- Glöm inte ange Dina person och kontaktuppgifter, och gärna också Ditt släktnummer.   Läs mer om medlemskap och vart Du gör Din betalning på https://langoraslakten.org/medlemskap/   Med vänlig…

Ny medlemsform – Ständig Medlem

Under 2016 infördes en ny medlemsform, Ständig Medlem. Under 2016 har över 50 tal släktmedlemmar i alla åldrar valt att bli ständiga medlemmar. Som ständig medlem, åtnjuter man alla rättigheter och skyldigheter som medlem, med det undantaget att man med en engångsbetalning blir just ständigt medlem. Som ständig medlem har man fortfarande egen skyldighet att…

Jubilarer Mars 2017

Vi gratulerar Mars månads Jubilarer !   111234-931 Egon Olsson 94 111234-C410 Lennart Karlsson 85 446115-33 Rosita Fellman 80 1D1342-31 Sven Åke Persson 80 447614-133 Aldo Berg 75 113663-911 Gun-Lis Werner 75 113616-362 Anita Nilsson 75 117174-9320 Hans Sundberg 75 113623-1411 Anne-Marie Blomcrantz 75 1D1372-52 Arne Nilsson 70 113822-4311 Bo Bolin 70 115131-172 Ulla Granlund…

Nu söker vi fler bilder från Då och Nu

Hej alla släktingar !   Föreningen vill gärna få in mer bilder från både Då och Nu som berör Långören, Östra Skärgården, Torhamn med omnejd eller andra platser kopplade till vår släkts historia. Även bilder på personer, hus och byggnader, båtar, memorabilia eller annat som är kopplat till vår släkts historia.   Helst skickar Ni in…

Jubilarer i februari

Grattis jubilarer! Denna månad har vi glädjen att få gratulera dessa jubilarer bland våra medlemmar. Stort grattis till er alla från Långörasläkten! Släktnr Namn Fyller 1D1141-112 Carmen Bladh 90 111225-184 Ivan Ågren 90 1BB222-223 Elin Karlsson 89 113623-E800 Linda Säljö 89 113622-8121 Gunnar Börjesson 80 113663-721 Ing-Britt Andersson 80 11362A-1120 Sigrid Andersson 75 1D1146-311 Eva Thorén 75…