Våra jubilarer i April 2017

113623-E7 Börje Säljö 93 113821-82 Asta Johansson 93 1B3121-319 Margareta Karlsson 93 113661-521 Maj-Britt Tegfalk 91 117174-62 Birgit Olsson 90 1D1141-233 Bengt Fredriksson 85 1BB223-222 Inga-Britt Darell 80 117258-74 Anita Gustafsson 80 111234-923 Rolf Samuelsson 80 442712-640 Marianne Svensson 75 111234-1542 Iréne Lilja 70 1D1341-A10 Jan Söderqvist 70 113663-793 Siv Kullberg 70 1B3123-2261 Leif Bäck…

Jubilarer i januari

Grattis jubilarer! Denna månad har vi glädjen att få gratulera dessa jubilarer bland våra medlemmar. Stort grattis till er alla från Långörasläkten! Släktnr Namn Fyller 44831D-2 Eric Elmberg 95 446152-120 S.G. Jonasson 91 446152-12 Birger Jonasson 90 1D1372-220 Gunnar Petersson 85 447611-613 Börje Jonasson 85 1BB562-124 Linn Lindgren 80 447617-431 Lennart Persson 80 111234-15210 Tonny Svensson 80…

Jubilarer i december

Grattis jubilarer! I december har vi glädjen att få gratulera dessa jubilarer bland våra medlemmar. Stort grattis till er alla från Långörasläkten! Släktnr Namn Fyller 1BB253-71 Evy Ekelund 91 447611-93 Margit Lönnerhag 91 1D1141-242 Marlene Ahlsson 80 111111-A120 Margareta Fränne 75 113616-3310 Berit Kvist 75 113663-753 Tom Allerbrand 75 117144-1A1 Harry Olsson 75 1D1141-351 Gunilla Hedqvist 75…

November månads jubilarer

I november har vi glädjen att få gratulera dessa jubilarer bland våra medlemmar. Stort grattis till er alla från Långörasläkten! Släktnr Namn Fyller 113663-7210 Sven-Olof Andersson 85 442274-110 Inga-Britt Werner 85 111222-153 Sven Svensson 80 449531-2 Gulli Jonasson 80 442723-520 Per Åke Bliselius 80 442271-1110 Leif Olausson 75 446115-340 Jan Frändfors 75 111235-23210 Sven-Olof Magnusson 70 113663-7720…

Oktober månads jubilarer

I oktober har vi glädjen att få gratulera dessa jubilarer bland våra medlemmar. Stort grattis till er alla från Långörasläkten! Släktnr Namn Fyller 117254-47 R.M-B. Johansson 90 442647-50 Elsie Bergström 90 442691-11 Marianne Åsberg 85 442235-130 Margit Berglund 80 1B3121-31610 Mats-Åke Forsberg 80 117254-431 Kjell Larsson 75 1B9572-340 Göran Rohnström 75 113624-4111 Lissi-Ann Skåve 75 117175-510 Ulla…