Släktmöte 2018

Populärt motiv på sjöbodarna i hamnen i Torhamn före avfärd. Sol, vind och vatten välkomnar oss till Långören. Håkan fick rycka in som ordförande för mötet med kort varsel. Mötesdeltagare Bertil Petersson begär ordet. Mötesdeltagare. Mötesdeltagare. Ordförande för dagen, nestorn Håkan bergström ledde mötet. Håkan Bergström leder mötet