FÖRENINGEN

Vy mot Lotsplatsen från ångbåtsbryggan. Foto: J-A Månsson

Långörasläkten är nog en av de mest dokumenterade släkterna i landet, mycket beroende på att en del av ursprunget bestod av lotsar som var verksamma på ön Långören redan i början på 1700-talet. Det började med att Håkan Svensson Kraak och hans hustru Annica Larsdotter flyttade till Långören från närbelägna Ungskär för att försörja sig genom fiske, jordbruk och jakt. Det äldsta daterade beviset på detta är ett arrendekontrakt som tidsbestämmer detta till år 1707.

Ända sedan dess fram till 1960-talet så har även en del av verksamheten på ön bestått i lotsning av fartygstrafiken, Karlskrona-Kalmar, mellan öar och skär i den svårnavigerade Blekingska skärgården. Detta blev då även en sysselsättning för den dåvarande befolkningen och med denna verksamhet så har en stor del av dokumentationen av släkten också skapats via lotsverksamhetens administration.

Hjalmar Berglund ägnade mycket tid och lovvärt arbete till att skapa ursprunget till vårt gemensamma släktregister som vi kallar för AllGen men även till bildandet av Föreningen Långörasläkten. Ett fantastiskt arbete som ligger nedlagt och som ligger till grund för släktregistret än idag. Idag har flera tagit över detta arbete, men då med datorns hjälp och Internet lyckats spåra och utöka registret till cirka 36.000 rader varav cirka 20.000 är unika individer.

Stöd gärna föreningen genom att bli medlem och hjälp till med att se till att registret blir uppdaterat med färska och riktiga uppgifter. Registret är ett resultat av vad volontärer och släktingar hittat i kyrkböcker och via släktforskningssidor och kan innehålla felaktiga uppgifter, det är trots allt vanliga människor som matat in dessa uppgifter.

Bilden till vänster är en länk till en folder om Föreningen Långörasläkten och vår verksamhet, länken öppnar en pdf-fil som du gärna får skriva ut och delge andra släktingar så kanske vi blir flera medlemmar.

Låt släktregistret bli en resurs för framtida släktingars forskning om deras anor, då är arbetet med utvecklingen av detta en fin resurs som vi i vår generation har bidragit med.

Sidan uppdaterad 2024-07-14 av Jan-Anders Månsson