Uppdatering av vårat släktregister Allgen.

Har ikväll laddat upp en uppdatering av vårt gemensamma släktregister som kallas “Allgen”, denna version har fått versionsnummer 2023-09-02. Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att se till så att uppgifterna i registret blir uppdaterade och riktiga. Skicka e-post till – langoraslaktenregister@gmail.com och lämna dina synpunkter. De som står registrerade som “Anonym”…

Släktregistret uppdaterat.

Släktregistret är uppdaterat 2023-08-05. Hjälp till att hålla det aktuellt genom att meddela felaktigheter, saknade uppgifter och ändringar. Tomma fält i registret innebär att vi saknar dessa uppgifter. Barn och ungdomar under 18 år står som “Anonym”. Vi vill dock gärna ha uppgifterna för att säkra släktregistrets framtida utveckling.

Uppdatering.

Släktregistret är uppdaterat och har nu passerat 36.000 rader. För att alla uppgifter ska stämma så vill vi att NI hjälper till och påpekar ändringar och felaktigheter. Använd den E-postadress som anges i registret för att lämna era synpunkter. De som anges som Anonyma är under 18 år eller har begärt att få vara anonyma.…

Ny uppdatering av registret.

Har idag laddat upp en uppdaterad version av vårat släktregister, registret innehåller idag 35.972 poster / rader. Varje individ kan finnas på flera ställen i registret beroende på skilsmässor och omgiften o.s.v. så det innebär alltså inte 35.972 personer. Antal poster/rader Släktgren Nuläge Sturkö-grenen 11 521 Tjurkö-grenen 803 Bothel-grenen 3 153 Hamilton-grenen 8 712 Måns Åkesson-grenen…

Renoveringen av Lotshuset.

Nu har Långörens lotshus fått en välbehövlig ansiktslyftning, och kommer att stå fin i många år till. Långörens Hembygds- och Samhällsförening har tillsammans med ekonomiskt stöd från det allmänna, från enskilda och från Föreningen Långörasläkten, gjort ett fantastiskt arbete med planering, upphandling och medhjälp i utförandet. Och resultatet är vackert ! . Som i alla…