Uppdatering.

Släktregistret är uppdaterat och har nu passerat 36.000 rader. För att alla uppgifter ska stämma så vill vi att NI hjälper till och påpekar ändringar och felaktigheter. Använd den E-postadress som anges i registret för att lämna era synpunkter. De som anges som Anonyma är under 18 år eller har begärt att få vara anonyma.…