Uppdatering.

Släktregistret är uppdaterat och har nu passerat 36.000 rader. För att alla uppgifter ska stämma så vill vi att NI hjälper till och påpekar ändringar och felaktigheter. Använd den E-postadress som anges i registret för att lämna era synpunkter. De som anges som Anonyma är under 18 år eller har begärt att få vara anonyma.…

Ny uppdatering av registret.

Har idag laddat upp en uppdaterad version av vårat släktregister, registret innehåller idag 35.972 poster / rader. Varje individ kan finnas på flera ställen i registret beroende på skilsmässor och omgiften o.s.v. så det innebär alltså inte 35.972 personer. Antal poster/rader Släktgren Nuläge Sturkö-grenen 11 521 Tjurkö-grenen 803 Bothel-grenen 3 153 Hamilton-grenen 8 712 Måns Åkesson-grenen…

Renoveringen av Lotshuset.

Nu har Långörens lotshus fått en välbehövlig ansiktslyftning, och kommer att stå fin i många år till. Långörens Hembygds- och Samhällsförening har tillsammans med ekonomiskt stöd från det allmänna, från enskilda och från Föreningen Långörasläkten, gjort ett fantastiskt arbete med planering, upphandling och medhjälp i utförandet. Och resultatet är vackert ! . Som i alla…