Renoveringen av Lotshuset.

Nu har Långörens lotshus fått en välbehövlig ansiktslyftning, och kommer att stå fin i många år till. Långörens Hembygds- och Samhällsförening har tillsammans med ekonomiskt stöd från det allmänna, från enskilda och från Föreningen Långörasläkten, gjort ett fantastiskt arbete med planering, upphandling och medhjälp i utförandet. Och resultatet är vackert ! . Som i alla…