Jubilarer i februari

Grattis jubilarer! Denna månad har vi glädjen att få gratulera dessa jubilarer bland våra medlemmar. Stort grattis till er alla från Långörasläkten! Släktnr Namn Fyller 1D1141-112 Carmen Bladh 90 111225-184 Ivan Ågren 90 1BB222-223 Elin Karlsson 89 113623-E800 Linda Säljö 89 113622-8121 Gunnar Börjesson 80 113663-721 Ing-Britt Andersson 80 11362A-1120 Sigrid Andersson 75 1D1146-311 Eva Thorén 75…

Våra jubilarer i April 2017

113623-E7 Börje Säljö 93 113821-82 Asta Johansson 93 1B3121-319 Margareta Karlsson 93 113661-521 Maj-Britt Tegfalk 91 117174-62 Birgit Olsson 90 1D1141-233 Bengt Fredriksson 85 1BB223-222 Inga-Britt Darell 80 117258-74 Anita Gustafsson 80 111234-923 Rolf Samuelsson 80 442712-640 Marianne Svensson 75 111234-1542 Iréne Lilja 70 1D1341-A10 Jan Söderqvist 70 113663-793 Siv Kullberg 70 1B3123-2261 Leif Bäck…