God Jul och ett Gott Nytt 2018 !

Så är då snart ännu ett år till ända, 2017. Ett år med mycket innehåll, även om det för Föreningen lite känns som ett mellanår. Ett år med en hel del arbete som kanske inte ses utåt, men ett år med strategiarbete, förberedelser för digitalisering av vårt arkivmaterial, och inte minst ytterligare släktforskning som givit…

HEMBYGDSFORSKARE OCH FOLKLIVSSKILDRARE

Karl Jakob Nilsson föddes den 19 juli 1844 på Skällenäs, Sturkö. Hans föräldrar var nämndemannen och lantbrukaren Nils Månsson och Kerstin Gisesdotter. De hade åtta barn: Karin 1829-1874,                     Johan 1838-1896, Måns 1829-1910,                    Gustaf 1841-1937, Cecilia 1832-1923,      …

SLÄKTMÖTE 2018

SLÄKTMÖTE 2018 Styrelsen för Föreningen Långörasläkten, beslutade vid sitt senaste sammanträde att nästa ordinarie Släktmöte, kommer att äga rum traditionsenligt vid Lotshuset på Långören, den 15 juli 2018 med preliminär tid kl 10.00 – 18.00. Mer information kommer att läggas ut löpande under kommande månader. Planera gärna in Ditt deltagande redan nu i kalendern ! Välkommen…

Jubilarer April 2017

113623-E7 Börje Säljö 93 113821-82 Asta Johansson 93 1B3121-319 Margareta Karlsson 93 113661-521 Maj-Britt Tegfalk 91 117174-62 Birgit Olsson 90 1D1141-233 Bengt Fredriksson 85 1BB223-222 Inga-Britt Darell 80 117258-74 Anita Gustafsson 80 111234-923 Rolf Samuelsson 80 442712-640 Marianne Svensson 75 111234-1542 Iréne Lilja 70 1D1341-A10 Jan Söderqvist 70 113663-793 Siv Kullberg 70 1B3123-2261 Leif Bäck…

Dags att betala in medlemsavgiften för 2017

Medlemsavgifterna för 2017 kan nu lämpligen inbetalas. För 2017 skall medlemsavgifterna betalas under perioden 15 mars – 15 maj 2017. Gör Din inbetalning till plusgiro nr 687256-8- Glöm inte ange Dina person och kontaktuppgifter, och gärna också Ditt släktnummer.   Läs mer om medlemskap och vart Du gör Din betalning på https://langoraslakten.org/medlemskap/   Med vänlig…

Ny medlemsform – Ständig Medlem

Under 2016 infördes en ny medlemsform, Ständig Medlem. Under 2016 har över 50 tal släktmedlemmar i alla åldrar valt att bli ständiga medlemmar. Som ständig medlem, åtnjuter man alla rättigheter och skyldigheter som medlem, med det undantaget att man med en engångsbetalning blir just ständigt medlem. Som ständig medlem har man fortfarande egen skyldighet att…

Jubilarer Mars 2017

Vi gratulerar Mars månads Jubilarer !   111234-931 Egon Olsson 94 111234-C410 Lennart Karlsson 85 446115-33 Rosita Fellman 80 1D1342-31 Sven Åke Persson 80 447614-133 Aldo Berg 75 113663-911 Gun-Lis Werner 75 113616-362 Anita Nilsson 75 117174-9320 Hans Sundberg 75 113623-1411 Anne-Marie Blomcrantz 75 1D1372-52 Arne Nilsson 70 113822-4311 Bo Bolin 70 115131-172 Ulla Granlund…