Äldre Långörabilder.

Har med tillstånd av Björn Berglund fått skapa en film av hans bildspel med äldre bilder från Långören, en del av bilderna är hämtade ur Blekinge Museums bilddatabas och bilderna från nutid är tagna av Jan-Anders Månsson. Filmen ligger lagrad på Youtube och länken till filmen finns under NOSTALGI/HISTORIK och MER HISTORIK.