Uppdatering av vårat släktregister Allgen.

Har ikväll laddat upp en uppdatering av vårt gemensamma släktregister som kallas “Allgen”, denna version har fått versionsnummer 2023-09-02. Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att se till så att uppgifterna i registret blir uppdaterade och riktiga. Skicka e-post till – langoraslaktenregister@gmail.com och lämna dina synpunkter. De som står registrerade som “Anonym”…