Släktmöte 2025

På senaste styrelsemötet 2024-02-22 beslutades att nästa släktmöte ska ske i juli månad 2025 på Långören. Har ni några tankar eller idéer om evenemanget, vill ni delta eller hjälpa till med förberedelser så kontakta styrelsen via E-post till styrelsen@langoraslakten.org