Släktregistret uppdaterat.

Släktregistret är uppdaterat 2023-08-05. Hjälp till att hålla det aktuellt genom att meddela felaktigheter, saknade uppgifter och ändringar. Tomma fält i registret innebär att vi saknar dessa uppgifter. Barn och ungdomar under 18 år står som “Anonym”. Vi vill dock gärna ha uppgifterna för att säkra släktregistrets framtida utveckling.