På fotot fr.vä. övre raden:
Alf Österström ( nr: 113663‐7C )
Kurt Ö (Nr: 113663‐7B )
Bertil Ö ( Nr: 113663‐77 )
Gösta Ö ( Nr: 113663‐74 )
Karl ( Kalle) Ö Nr: 113663‐72 )
Erik Ö ( Nr: 113663‐71 )
Nedre raden fr.vä:
Gurli Jonsson ( Nr: 113663‐7 A )
Asta Karlsson ( Nr: 113663‐79 )
Anna. Lisa Claesson ( Nr: 113663‐78 )
Eva Sjöblom ( Nr: 113663‐76 )
Margit Allerbrand Kjellin ( Nr: 113663‐75 )
Viola ( Wivi) Eriksson ( Nr: 113663‐73 )