Styrelsemöte 2018-05-03

Protokoll från Styrelsens möte 2018-05-03 i Ramdala.