Olyckan på Norrefjärden 1807 09 02

I arbetet med att uppdatera och verifiera uppgifter i släktregistrer framkom att en person drunknat i en olycka där ett flertal personer närstående till oss följde med i djupet. Artikeln som nu publiceras har tidigare funnits inför i Blekinge Läns Tidning 1952 och senare i Sturkö Samhällsförenings medlemstidning, Sturköbladet, år 2001. Artikeln är författad av…