Betalt Din medlemsavgift ?

Tänk på att gärna betala in Din medlemsavgift. Föreningen behöver Ditt stöd för bevarandet av vår rika och gemensamma historia.   Om Du betalar via internetbank, så ange Ditt namn, och sedan skicka oss ett e-mail på styrelsen@langoraslakten.org med Dina och ev. familjen uppgifter. Du anger också vilket år som inbetalningen avser.   Du kan…