Kallelse till års- / Släktmöte 2022

Välkommen till års- och släktmöte 2022! Så skall vi då mötas igen. Något år försenat pga covid-19, möts vi nu för ett års- och släktmöte i föreningen. Vi samlas denna gång på fastlandet, för att möjliggöra fler att kunna närvara. Mötet äger rum i Torhamns Församlingshem klockan 10.30 Lördagen den 16 juli 2022.   Alla…

Betalt Din medlemsavgift ?

Tänk på att gärna betala in Din medlemsavgift. Föreningen behöver Ditt stöd för bevarandet av vår rika och gemensamma historia.   Om Du betalar via internetbank, så ange Ditt namn, och sedan skicka oss ett e-mail på styrelsen@langoraslakten.org med Dina och ev. familjen uppgifter. Du anger också vilket år som inbetalningen avser.   Du kan…