INSTÄLLD – 26 oktober 2019 ! Introduktion i släktforskning med Långöra-släkten

INSTÄLLD på grund av för få anmälda ställs evenemanget in. Nytt tillfälle kommer i början av December samt i Mars – 2020. Välkomna då !   ———— Välkomna till introduktion i släktforskning tillsammans med Föreningen Långörasläkten. Lördagen den 26 oktober 2019 klockan 13.00 – 16.00 håller vi en introduktion till vad släktforskning. Välkommen till TORHAMNS…